A Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

által meghirdetett

Városi Civil Alap pályázaton támogatásban részesült a

Mohácsi Dolgozók Horgász Egyesülete

“A Mohácsi Dolgozók Horgász Egyesülete székhelyének átalakítása, fejlesztése” című, „VCA-KP-1-2021/1-000884” azonosítószámú projektje.

Az elnyert támogatás segítségével megvalósult az ingatlan funkcióváltó korszerűsítésének első üteme, ennek keretében megtörtént a külső nyílászárók cseréje, a villamos és szennyvíz hálózat korszerűsítése, egyes szükségtelen válaszfalak elbontása.

Közgyűlés 2022

MEGHÍVÓ KÖZGYŰLÉSRE

Helye: 7700 Mohács, Szentháromság u. 40.

Ideje: 2022. május 26. (csütörtök) 17.30 óra

NAPIREND:

1.  Tisztújítás

2.  2021. évi elnöki és bizottsági elnöki beszámolók

3.  2021. évi pénzügyi beszámoló és mérleg elfogadása

4.  2022. évi költségvetés elfogadása

5.  Pályázatok, fejlesztések, beruházások

6.  Egyéb: bérleti díjak, felújítások

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja:

2022. 05. 26-án 18.00 óra, mely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. (MDHE irodája)

Tagjaink megjelenésére számítunk.

Maruszky János – elnök